Effekten av IMS

Effekten av IMS bygger seg gradvis opp – nåling stimulerer en viss mengde tilhelning, og til slutt vil tilstanden bli tilhelet og smertene forsvinner. Denne tilhelningen tar ca. 21 dager! Flere pasienter som har fått IMS behandling har vært smertefrie i over 20 år.

Behandling av Nevropatiske smerter

Man kan ikke operere hypersensitivitet eller muskelforkortninger. Smertestillende medikamenter «skjuler» bare smertene. Målet for behandlingen er å «slippe» muskelsammentrekningen som presser på og irriterer nerven. Hyperfølsomme områder vil bli reduserte og det konstante drag i den korte muskelen vil avta.

Det korte muskel syndrom

En viktig faktor ved nevropatiske smerter er muskelforkortning pga. muskelkramper og kontrakturer. Muskelforkortninger medfører smerter pga. drag og irritasjon på omkringliggende sener og ledd. Dette kan medføre slitasjeplager som senebetennelse og leddplager.

 

 

Hyppighet av behandlinger

Behandlingen er vanligvis en gang i uken (men kan også være hver 14. dag eller lengre) for å gi kroppen tid til å tilheles. Antall behandlinger er avhengig av varighet og sykdomstilstand, hvor mye arrvev en har (ofte mer ved operative inngrep) og hvor raskt kroppen din klarer å tilheles. Tilhelningstiden kommer også an på nervenes tilstand (hos yngre tilheles ofte disse fortere enn hos eldre). Hvis smertene nettopp har oppstått kan én behandling være nok.

Påvirkning på ryggsøylen

Den mest hyppige årsaken til nevropatiske smerter er «spondylose» eller slitasje i ryggsøylen, ofte pga. overbelastning. Spondylosetilstanden forårsaker press på nerverøtter og medfører nevropati og muskelforkortninger.

Hvordan kan vi sammenligne IMS-behandling og akupunkturbehandling

Tradisjonell Akupunktur:

  • Basert på kinesisk medisin med røtter flere tusen år tilbake i tid. Baserer seg på en forståelse om at menneskets helse er avhengig av fri bevegelse av Qi («livsenergi»).
  • Nåle-innstikk (akupunkturnåler) utføres i akupunkturpunkter, eller palperbare smertepunkter (ashi punkter). Akupunkturpunkter er definerte punkter på såkalte meridianer (energibaner igjennom kroppen).
  • I Norge i dag stilles det ingen krav til utdannelse eller anatomikunnskaper for å kalle seg akupunktør, men Akupunkturforeningen jobber i dag for en autorisasjon av sine medlemmer og stiller strenge krav til utdannelse for medlemskap.
  • Behandlingsforløpet er individuelt, og varierer derfor fra person til person.

 

IMS Behandling:

  • IMS er basert på en vestlig medisinsk forståelse av kroppen. Eksaminering må gjennomføres, og en diagnose er nødvendig.
  • IMS er en segmental behandling hvor det stilles strenge krav til at utøveren har gode akupunktur- og anatomi kunnskaper.
  • Triggerpunktbehandling er en del av IMS. Nåle-innstikk palperes til fysiske ømme punkter , såkalte triggerpunkter/ motorpunkter.
  • Gode anatomikunnskaper er en forutsetning for trygg utøvelse. IMSNorge samarbeider med Høyskolen Kristiania og Akupunkturforeningen når vi kurser og utdanner kvalifiserte utøvere.
  • Rask subjektiv og objektiv forbedring forventes.