MATINTOLERANSE TESTER

Denne testen analyseres ut fra blod fra en fingerprikk test (kapillærprøve).
Ved å benytte innsamlings strips, der blodet tørkes, sikrer man en mer stabil blodprøve, da tørt blod ikke forandrer seg. Analysen blir utført hos US BioTek Laboratories i Seattle, USA, som har lang erfaring med bl.a. denne type tester. Testmetoden er ELISA-metoden, som er en meget anerkjent testmetode. Alle tester blir analysert minst 2 ganger for å garantere at det er minimum 96% likhet (reproduserbarhet) Såvidt vi vet er det ingen andre laboratorier som gjør dette. Dette sikrer en meget høy kvalitet.

Matintoleransetesten (IgA/IgG) tester fra 96 til 160 vanlige matvarer, og reaksjonene graderes etter følgende: 0 (No reaction) opp til 6 (Extremely High). Testresultatet er lett lesbart, men en behandler/terapeut som har deltatt på våre kurser vil kunne forklare eventuelle kryssreaksjoner og andre sammenhenger, samt sette inn de riktige tiltakene for å få gjort noe med det som er årsaken til matintoleransen.

Tiltak på bakgrunn av mottatte analysesvar er avgjørende for hvilket resultat du vil oppnå på sikt

Bør alle ta testen?

Det er selvsagt ikke alle som trenger å ta testen. For å få en indikasjon på om du kan ha nytte av å ta en matintoleranse test, kan du printe og fylle ut følgende skjema: SYMPTOMSJEKKLISTE . Det vil da komme ganske klart frem om det anbefales å ta testen. Din behandler vil bruke dette skjemaet sammen med annen informasjon som danner grunnlaget for om det er relavant for deg å ta en matintoleranse test.

Testeksempel serumsprøve 96 vanlige matvarer IgE-IgG-IgA
MERK! Vanlig kapillærprøve IgA/IgG vil være uten den sorte streken ved hver matvare (mulig IgE reaksjon)

Testeksempel kapillærprøve 96 vegetariske IgG

Skjermbilde 2016-07-13 kl. 15.27.32